เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 26 ก.ค. 2566 ]35
2 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เพิ่มเติม) [ 26 ก.ค. 2566 ]25
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 บี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 1 พ.ย. 2565 ]82
4 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)(ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2565) [ 5 พ.ย. 2564 ]138
5 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 4 ส.ค. 2564 ]114
6 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งเป็นส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 มิ.ย. 2564 ]215
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]225
8 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 11 ม.ค. 2564 ]123
9 การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2563 ]186
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]219
11 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 20 พ.ย. 2561 ]226
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]212
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]194
14 กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]198
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]194
16 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่(ปรับเป็นกอง) [ 30 พ.ย. 542 ]204
17 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]231
18 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]319
19 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]192
20 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น [ 30 พ.ย. 542 ]196
21 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]231
22 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]196
23 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]186
24 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]222