เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 159]
 
  ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 117]
 
  ตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 114]
 
  มาตรการในการประชุมสภาเทศบาลในสถานการณ์โควิด-19[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 123]
 
  ตรวจ ATK เชิงรุก[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 113]
 
  กิจกรรมการเต้นแอโรบิค โคราชเมืองกีฬา[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปา...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 100]
 
  มอบของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 132]
 
  ประชาคมการขอใช้และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 118]
 
  สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45