เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมโครงการัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาล[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 9 และ หมู...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 7 และ หมู...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 75]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 5 และ หมู...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 3 และ หมู...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 66]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 4 และหมู่...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ประ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 82]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำประปาขุนแดง[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 78]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45