เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  " No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ "[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 38]
 
  ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม " 14 กุมภา...สมรสลอยฟ้า วิ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ [วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 42]
 
  ต้อนรับ พนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 52]
 
  ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 36]
 
  ต้อนรับพนักงานเทศบาล โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศ...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 29]
 
  กีฬาสัมพันธ์[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 31]
 
  รางวัลเทพกินรี-สิงห์ธรรมภิบาล ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 48]
 
  แจกจ่ายน้ำประปากรณีท่อเมนประปาชำรุด[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 40]
 
  ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 45]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49