เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
คำสั่งประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง นัดประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]2
2 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]2
3 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ย. 2565 ]11
5 เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]14
6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 8 ก.ย. 2565 ]23
7 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 8 ก.ย. 2565 ]16
8 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 21 มิ.ย. 2565 ]32
9 มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]70
10 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]72
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 ม.ค. 2565 ]118
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร [ 2 ธ.ค. 2564 ]134
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2564 ]154
14 ประกาศเทศบลตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2564 ]168
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 มี.ค. 2564 ]142
16 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 11 ก.พ. 2564 ]150
17 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 ก.พ. 2564 ]144
18 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ก.พ. 2564 ]140
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ต.ค. 2560 ]179
20 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นอบต.บ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]153
 
หน้า 1|2