เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]13
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]11
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]10
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]14
9 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนมีนาคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]64
10 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]55
11 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]52
12 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]51
13 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]54
14 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]60
15 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม [ 27 เม.ย. 2565 ]159
16 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 26 เม.ย. 2565 ]155
17 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม [ 25 เม.ย. 2565 ]146
18 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนธันวาคม [ 17 ม.ค. 2565 ]197
19 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 17 ม.ค. 2565 ]199
20 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม [ 18 พ.ย. 2564 ]208
 
หน้า 1|2