เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนก...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 33]
 
  ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมชี้แนวเขตท่อเมนประปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโ...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉีย...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 72]
 
  ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมการเปิดศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านก...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมพนักงานกองช่าง[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ [วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 36]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57