เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิก...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 27]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...[วันที่ 2023-08-13][ผู้อ่าน 22]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา และส...[วันที่ 2023-08-01][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมปลูก “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า” ตามโคร...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการวัด ประชา รัะฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 24]
 
  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านนางประนอม โฉมใหม่[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 36]
 
  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อ...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมพิจารณาปรับลดอัตราค่าเช่าลานสินค้าชุมชนเทศบา...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 35]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55