เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู...[วันที่ 2023-06-25][ผู้อ่าน 52]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการ อสม.ยุคใหม่ใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งช่องปาก[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 26]
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งกรมพัฒ...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจา...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารเท...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 42]
 
  ลงพื้นที่แก้ปัญหาการวางท่อ เส้นมุขมนตรี[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57