เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 45]
 
   เชิญชวนร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีววันลอยกระทง ป...[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้ถนน[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 57]
 
  ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 43]
 
  อบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นท...[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 46]
 
  ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 87]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงแบบเ...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 36]
 
  ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีกขวางท...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 56]
 
  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบป...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 52]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45