เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนจังห...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 30]
 
  สำรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่บ้านวีแอสโฮม ม. 6[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 27]
 
  ตรวจสอบถังดับเพลิงในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ [วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 23]
 
  เยียมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมดใน...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 31]
 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 42]
 
  การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53