เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เท...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 48]
 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 67]
 
  พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมวิ่งไฟคบเพลิง ฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 80]
 
  รำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์...[วันที่ 2023-03-19][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษษและกีฬา สมาคมสันน...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 81]
 
  บริการรับยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสด...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกราน...[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 58]
 
  วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 78]
 
  รายงานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลั...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59