เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารเท...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 54]
 
  ลงพื้นที่แก้ปัญหาการวางท่อ เส้นมุขมนตรี[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 51]
 
  พิธีกล่าวถวายเครื่องราชการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มท...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชา...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 58]
 
  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการ สัตว์...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 55]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60