เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 5 และ หมู...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 3 และ หมู...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 4 และหมู่...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ประ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 144]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 136]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำประปาขุนแดง[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 120]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 168]
 
  ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา และการวางท...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 139]
 
  พิธีปิดกีฬา "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 19"[วันที่ 2022-05-08][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับสำหรับเด็กป...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 146]
 
  ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 159]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57