เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
  มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผ...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 123]
 
  พัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้า...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 173]
 
  ประชุมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่น[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 161]
 
  มอบข้าวขาวมะลิ 105 ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้า...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 192]
 
  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่ที...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 260]
 
  เข้าพบว่าผู้การรถไฟแห่งประเทศไทย[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 191]
 
  ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องก...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 206]
 
  มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 191]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดตายจากโรคไม่ติ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 212]
 
  ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 169]
 
  ตรวจ ATK เชิงรุก[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 252]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55