เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]36
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 27 ก.พ. 2566 ]46
3 การรายงานตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง [ 27 ก.พ. 2566 ]50
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 พ.ย. 2565 ]47
5 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (1) [ 14 พ.ย. 2565 ]47
6 การรายงานตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง [ 14 พ.ย. 2565 ]45
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ย. 2565 ]50
8 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 11 พ.ย. 2563 ]154