เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 510 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯและราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 30 พ.ย. 2565 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรุยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 497 นครราชสีมา [ 23 พ.ย. 2565 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ย. 2565 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. [ 17 พ.ย. 2565 ]7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ 17 พ.ย. 2565 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กล 3090 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กค 5046 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 พ.ย. 2565 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 9 พ.ย. 2565 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน [ 9 พ.ย. 2565 ]10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่างกิจการประปา ผห.7087 นม. [ 7 พ.ย. 2565 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต กองช่าง [ 7 พ.ย. 2565 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ [ 3 พ.ย. 2565 ]10
14 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง [ 2 พ.ย. 2565 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าทำกระทงเอกเทศบาล ค่าทำกระทงเล็ก [ 2 พ.ย. 2565 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล,โล่และสายสะพาย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]12
18 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 1 พ.ย. 2565 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-0846 นม. [ 1 พ.ย. 2565 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 1 พ.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26