เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ [ 17 ก.พ. 2566 ]0
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]8
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]9
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]9
185 ประกาศประกวดราคาโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 13 ก.พ. 2566 ]22
186 สัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมพงษ์ สิมทอง หมู่ที่ ๑๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]11
187 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยข้างวัดมะขามเฒ่า (ทางทิศใต้) ฝั่งบ้านนางเอื้อย แผลงสูงเนิน หมู่ที่ ๔ [ 13 ก.พ. 2566 ]12
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]9
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]6
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]6
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านพันโทสายัณห์ ทองระยับ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]2
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]12
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเจริญวิวัฒน์วงค์ (บ้านเลขที่ ๓๗๕) หมู่ที่ 9ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]12
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]11
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]10
196 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านลุงอ้วน และนางสมจิตร เชื่อมทางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]3
197 ประกาศ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2566 ]18
198 รับฟังร่างวิจารณ์โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 7 ก.พ. 2566 ]16
199 ประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 [ 6 ก.พ. 2566 ]13
200 ประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 [ 6 ก.พ. 2566 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42