เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]298
202 การเปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 แบบ ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]288
203 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 [ 15 มิ.ย. 2560 ]305
204 การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 [ 15 มิ.ย. 2560 ]303
205 ประกาศประมูลวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]292
206 การเปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 แบบ ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]372
207 เปิดเผยราคากลาง แบบ ปปช 07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]333
208 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 2 พ.ค. 2560 ]298
209 ประกาศเปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ ม. 1 [ 31 มี.ค. 2560 ]304
210 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 9 [ 31 มี.ค. 2560 ]272
211 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 9 [ 31 มี.ค. 2560 ]307
212 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 8 [ 31 มี.ค. 2560 ]298
213 ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนหินคลุก ม 3 [ 31 มี.ค. 2560 ]291
214 ประกาศเปิดเผยราคากลางวางท่อ ม. 5 [ 31 มี.ค. 2560 ]306
215 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 6 [ 31 มี.ค. 2560 ]281
216 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 [ 31 มี.ค. 2560 ]305
217 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 10 [ 31 มี.ค. 2560 ]273
218 ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล. พร้อมวางท่อ ม. 11 [ 31 มี.ค. 2560 ]300
219 เปิดเผยราคากลางวางท่อ ม. 12 [ 31 มี.ค. 2560 ]277
220 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 10 [ 31 มี.ค. 2560 ]284
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21