เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 คัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]161
202 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2563 ]159
203 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ [ 28 ธ.ค. 2563 ]165
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2563 ]164
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 24 ธ.ค. 2563 ]159
206 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2563 ]165
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 24 ธ.ค. 2563 ]160
208 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอยกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]169
209 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]162
210 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]158
211 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]158
212 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2563 ]162
213 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]160
214 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]156
215 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]151
216 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]180
217 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 7 ธ.ค. 2563 ]191
218 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]158
219 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]157
220 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30