เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 691 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) พร้อมติดตั้ง [ 22 ส.ค. 2565 ]47
222 ประกาศ ร่างประกาศ ร่่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ [ 19 ส.ค. 2565 ]54
223 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 18 ส.ค. 2565 ]53
224 เผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]58
225 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]61
226 เผยแพร่ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน โครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) [ 15 ส.ค. 2565 ]51
227 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 9 ส.ค. 2565 ]53
228 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 9 ส.ค. 2565 ]63
229 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2565 ]54
230 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2565 ]52
231 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่4 สิงหาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]23
232 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ค. 2565 ]62
233 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2565 ]100
234 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 22 ก.ค. 2565 ]57
235 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 22 ก.ค. 2565 ]49
236 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 [ 5 ก.ค. 2565 ]57
237 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2565 ]66
238 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2565 ]77
239 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 [ 14 มิ.ย. 2565 ]71
240 ประกาศ ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2565 ]71
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35