เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ [ 15 ธ.ค. 2565 ]10
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จำนวน ๗ เครื่อง [ 15 ธ.ค. 2565 ]10
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สลิปแจ้งหนี้แบบพกพา (Mobile Printer) [ 15 ธ.ค. 2565 ]12
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 ธ.ค. 2565 ]12
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 14 ธ.ค. 2565 ]11
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย [ 14 ธ.ค. 2565 ]11
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ยท. ๓๘๗๖ นม [ 14 ธ.ค. 2565 ]10
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มประตูทางเข้างาน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]12
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]11
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]10
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงอิเล็คโทนและการแสดงรำวงย้อนยุค โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]9
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]11
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบ้านไม้หมาก โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]10
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]10
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 8 ธ.ค. 2565 ]10
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 8 ธ.ค. 2565 ]11
298 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]12
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ด้ั้ม) 84-4481 [ 8 ธ.ค. 2565 ]9
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 ธ.ค. 2565 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42