เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศสอบราคา [ 24 ธ.ค. 2556 ]260
302 ประกาสสอบราคาเช่ารถยนต์ใชในราชการ [ 3 ธ.ค. 2556 ]286
303 ประกาศซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 15 พ.ย. 2556 ]272
304 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) [ 15 พ.ย. 2556 ]260
305 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) [ 15 พ.ย. 2556 ]265
306 ประจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำดิบ ม. 4 [ 8 พ.ย. 2556 ]260
307 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล ) ตามประกาศ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 [ 5 พ.ย. 2556 ]259
308 ประกาศจำหน่ายพัสดุ [ 8 ต.ค. 2556 ]257
309 ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารหลังคาสูง [ 4 ต.ค. 2556 ]263
310 ประกาศสอบราคาขุดลอกสระ ม. 4 [ 4 ต.ค. 2556 ]249
311 ประกาศคณะกรรมการประมูลซื้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง [ 24 ก.ย. 2556 ]254
312 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื รถยนต์ตรวจการณ์ [ 12 ก.ย. 2556 ]258
313 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื รถตู้อเนกประสงค์ [ 12 ก.ย. 2556 ]249
314 คุณลักษณะรถยนต์ตรวจการณ์ [ 12 ก.ย. 2556 ]273
315 คุณลักษณะรถตู้ [ 12 ก.ย. 2556 ]246
316 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถตักหน้าขุดหลัง [ 29 ส.ค. 2556 ]256
317 ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน [ 1 ส.ค. 2556 ]241
318 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา [ 11 ก.ค. 2556 ]266
319 ประกาศ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]257
320 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จราจร และ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 2 โครงการ [ 23 พ.ค. 2556 ]265
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18