เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 691 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]161
322 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]165
323 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]160
324 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ย. 2563 ]205
325 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ย. 2563 ]200
326 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 2563 ]176
327 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]165
328 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]170
329 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]167
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ต.ค. 2563 ]207
331 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2563 ]168
332 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ย. 2563 ]163
333 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2563 ]208
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2563 ]158
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2563 ]181
336 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2563 ]165
337 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2563 ]162
338 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา [ 29 ก.ค. 2563 ]162
339 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2563 ]163
340 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2563 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35