เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) [ 28 ต.ค. 2565 ]33
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 27 ต.ค. 2565 ]23
343 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สำนักปลัดเทศบาล [ 26 ต.ค. 2565 ]32
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยฺ์ กองช่าง (งานกิจการประปา) [ 26 ต.ค. 2565 ]31
345 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28*48*6 เมตร [ 20 ต.ค. 2565 ]39
346 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]40
347 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]40
348 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 23 ก.ย. 2565 ]48
349 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 23 ก.ย. 2565 ]55
350 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 23/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]34
351 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]33
352 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ [ 16 ก.ย. 2565 ]45
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ย. 2565 ]47
354 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]35
355 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]32
356 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ บริเวณภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]69
357 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ บริเวณภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]68
358 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) พร้อมติดตั้ง [ 22 ส.ค. 2565 ]63
359 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) พร้อมติดตั้ง [ 22 ส.ค. 2565 ]55
360 ประกาศ ร่างประกาศ ร่่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ [ 19 ส.ค. 2565 ]60
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42