เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 691 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมแก๊ส(LPG)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบ อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลังสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลังสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35