เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]9
22 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2563 ]9
23 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]7
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]11
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
27 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 7 ธ.ค. 2563 ]11
28 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]8
29 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]10
30 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]9
31 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]10
32 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]11
33 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]11
34 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]8
35 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ย. 2563 ]18
36 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ย. 2563 ]16
37 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 2563 ]18
38 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]14
39 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]14
40 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]11
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21