เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]28
42 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]24
43 (2) แบบเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]24
44 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน เอกสารประกวดาราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]23
45 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสิรมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]23
46 (2)แบบ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]19
47 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ [ 12 มี.ค. 2563 ]30
48 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 12 มี.ค. 2563 ]25
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2563 ]23
50 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบลำปรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]31
51 (2)(แบบ)เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบลำปรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]30
52 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลขที่ 1/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]31
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เลขที่ 2/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]30
54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เลขที่ 3/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]32
55 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เลขที่ 4/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]31
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เลขที่ 5/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]31
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เลขที่ 6/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]28
58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เลขที่ 7/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]30
59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]32
60 เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 4 [ 13 ก.พ. 2563 ]35
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18