เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]3
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]4
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 21 เม.ย. 2566 ]4
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]4
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมแก๊ส (LPG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]6
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
53 สัญญาซื้อโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 11 เม.ย. 2566 ]3
54 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง [ 11 เม.ย. 2566 ]2
55 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น [ 11 เม.ย. 2566 ]3
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านยายหวอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]6
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]6
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]2
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]1
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]1
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42