เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
42 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
43 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จำนวน ๗ เครื่อง [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สลิปแจ้งหนี้แบบพกพา (Mobile Printer) [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 ธ.ค. 2565 ]3
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 14 ธ.ค. 2565 ]2
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ยท. ๓๘๗๖ นม [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มประตูทางเข้างาน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงอิเล็คโทนและการแสดงรำวงย้อนยุค โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]3
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบ้านไม้หมาก โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 8 ธ.ค. 2565 ]2
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 8 ธ.ค. 2565 ]3
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30