เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ด้ั้ม) 84-4481 [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ ๑๐๒๐ นม. [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กส 7728 [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
73 รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯและราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 30 พ.ย. 2565 ]8
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 30 พ.ย. 2565 ]4
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย หมายเลขทะเบียน 89-9430 นม. [ 28 พ.ย. 2565 ]1
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 28 พ.ย. 2565 ]4
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 28 พ.ย. 2565 ]2
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรุยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 497 นครราชสีมา [ 23 พ.ย. 2565 ]12
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยคริสตจักร บ้านนายอำเภอ หมูที่ ๙ [ 22 พ.ย. 2565 ]1
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ย. 2565 ]12
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30