เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]1
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม (สังฆทาน) และดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มและตกแต่งสถานที่ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]1
71 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 5 เม.ย. 2566 ]6
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]1
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฯตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]1
74 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]1
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]1
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]1
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]2
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]2
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]3
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42