เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1028 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสัตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]2
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าท่ีี่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]2
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]3
84 สัญญาจ้าง เลขที่ 34/2566 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 17 ส.ค. 2566 ]7
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]10
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]6
87 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 8 บริเวณสามแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ [ 11 ส.ค. 2566 ]12
88 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง [ 11 ส.ค. 2566 ]11
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]6
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโครงการส่งเสริมการใช้ข้าพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]9
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]11
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]10
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการส่งเสริมการใช้ข้าพันธ์ูดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]3
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]3
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื่อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]3
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]3
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]2
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]3
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]5
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]4
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52