เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. [ 17 พ.ย. 2565 ]11
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ 17 พ.ย. 2565 ]12
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๑๗ หมูที่ ๖ [ 16 พ.ย. 2565 ]1
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางดอน นวรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๖ (คุณฐิติพันธ์) หมู่ที่ ๑ [ 16 พ.ย. 2565 ]1
85 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณดำเกิง หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ย. 2565 ]1
86 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านน้องขวัญ บ้านเลขที่ ๔๓๓ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕ [ 16 พ.ย. 2565 ]1
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๒๘ หมู่ที่ ๕ [ 16 พ.ย. 2565 ]1
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กล 3090 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]11
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กค 5046 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]11
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 พ.ย. 2565 ]9
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 9 พ.ย. 2565 ]13
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน [ 9 พ.ย. 2565 ]15
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่างกิจการประปา ผห.7087 นม. [ 7 พ.ย. 2565 ]15
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต กองช่าง [ 7 พ.ย. 2565 ]13
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ [ 3 พ.ย. 2565 ]16
96 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง [ 2 พ.ย. 2565 ]19
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าทำกระทงเอกเทศบาล ค่าทำกระทงเล็ก [ 2 พ.ย. 2565 ]18
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]18
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล,โล่และสายสะพาย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]18
100 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 1 พ.ย. 2565 ]16
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30