เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-0846 นม. [ 1 พ.ย. 2565 ]15
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 1 พ.ย. 2565 ]16
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 1 พ.ย. 2565 ]11
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) [ 28 ต.ค. 2565 ]24
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 27 ต.ค. 2565 ]14
106 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สำนักปลัดเทศบาล [ 26 ต.ค. 2565 ]21
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยฺ์ กองช่าง (งานกิจการประปา) [ 26 ต.ค. 2565 ]21
108 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28*48*6 เมตร [ 20 ต.ค. 2565 ]28
109 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]29
110 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]31
111 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 23 ก.ย. 2565 ]39
112 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 23 ก.ย. 2565 ]44
113 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 23/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]27
114 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]24
115 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ [ 16 ก.ย. 2565 ]35
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ย. 2565 ]40
117 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]23
118 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]23
119 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ บริเวณภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]60
120 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ บริเวณภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]58
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30