เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 592 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) พร้อมติดตั้ง [ 22 ส.ค. 2565 ]54
122 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) พร้อมติดตั้ง [ 22 ส.ค. 2565 ]44
123 ประกาศ ร่างประกาศ ร่่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ [ 19 ส.ค. 2565 ]50
124 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 18 ส.ค. 2565 ]47
125 เผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]54
126 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]55
127 เผยแพร่ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน โครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) [ 15 ส.ค. 2565 ]46
128 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 9 ส.ค. 2565 ]48
129 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 9 ส.ค. 2565 ]55
130 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2565 ]49
131 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2565 ]48
132 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่4 สิงหาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]19
133 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ค. 2565 ]56
134 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2565 ]86
135 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 22 ก.ค. 2565 ]53
136 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 [ 22 ก.ค. 2565 ]44
137 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 [ 5 ก.ค. 2565 ]53
138 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2565 ]62
139 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2565 ]73
140 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 [ 14 มิ.ย. 2565 ]67
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30