เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 829 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]1
142 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]0
143 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-6940 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]8
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]5
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]4
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]4
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]4
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]3
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]7
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]6
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมแก๊ส(LPG)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]7
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบ อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]6
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลังสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]6
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลังสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42