เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลังสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]8
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]7
163 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณซอยหลังวัดศรีษะละเลิงถึงทางไปวัดหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]1
164 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณซอยหลังวัดศรีษะละเลิงถึงทางไปวัดหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]1
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]7
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]7
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำปรุในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่พร้อมขนย้ายวัชพืชและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]6
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ ๕ [ 21 ก.พ. 2566 ]10
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]6
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]8
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]0
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการฟื้นฟู ดูและรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]7
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม(กากน้ำตาลและหัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์) โครงการฟื้นฟูดูแลรัษาแม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]7
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (ถังน้ำพลาสติก ถุงขยะดำและถุงมือ) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]7
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]8
176 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางข้ามทางรถไฟ ถนนไป วนม. ฝั่งกรุไทย หมู่ที่ 4 [ 17 ก.พ. 2566 ]2
177 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าโรงบริการน้ำแร่ หมู่ที่ 12 จากสามแยกซอยมะขามเฒ่า 3 ถึงทางไปซอยมะขามเฒ่า 2 หมู่ที่ 12 [ 17 ก.พ. 2566 ]2
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]0
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 [ 17 ก.พ. 2566 ]0
180 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ [ 17 ก.พ. 2566 ]0
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42