เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1554 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกไปวัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ถึงโรงกรองน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
4 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 25/2567 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2567 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 425 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ [ 14 มิ.ย. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ กองช่าง ตท 3800 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2567 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตต ๔๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78