เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]9
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]8
203 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 5 ถึงซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]10
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสักัด(สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]4
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]9
206 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]24
207 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]10
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]22
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]5
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]6
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]5
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]8
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]5
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]5
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]4
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]5
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมแซมรถตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]9
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โล่ สายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]4
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]22
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามดครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70