เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]7
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดต้้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]11
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]7
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]7
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
210 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 37/2566 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]1
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะจามต้นทางด้วยหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]9
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]8
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]9
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดฟิลม์ และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]12
215 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ [ 25 ส.ค. 2566 ]9
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]7
217 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 36/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญยัง กลางโคกกรวด ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิมบ้านผู้ใหญ่จรินทร์ นิตย์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]7
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]13
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]14
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59