เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1550 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]7
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]4
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทดสอบการรับกำลังของคอนกรีตโดยวิธีค้อนกระแทก สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]13
224 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]17
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]13
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]15
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]25
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]11
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]8
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันใหม่) ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]8
231 การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน [ 9 ก.พ. 2567 ]19
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน 88-1674 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]11
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]9
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]9
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]10
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]6
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]5
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]12
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]16
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]12
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78