เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]6
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]8
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]6
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ. 7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]6
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]6
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]8
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านปราค์ทอง ซอย 5 ถึงซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]13
248 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]15
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครน่แบบเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 85-1705 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]12
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]7
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]7
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]12
253 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 6/2567 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 9 พ.ย. 2566 ]3
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายรัดเคเบิ้ลไทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]16
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]13
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล?มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]6
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมอัดกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]24
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]14
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]8
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70