เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1609 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]9
242 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2567 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.60x1.60 เมตร เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]18
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]10
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมเสร้างสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]10
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]9
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]11
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]8
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2567 ]19
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]14
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วงรางวัล 7 ประเภทกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]13
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]8
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสุนนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]9
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]10
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81