เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1609 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2567 ]19
302 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]18
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]15
304 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 โครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ก.พ. 2567 ]12
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]10
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายภาคภูมิ กฤตยาจามร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(นายภัทราวุธ เปรมกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]10
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (นายจักรีชัย แซ่อเจี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]14
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]22
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]8
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]18
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 40 ็HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]16
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]9
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]8
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]10
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมแก๊ส LPG โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81