เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]15
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]14
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]15
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]12
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภานอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]13
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]11
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]23
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]25
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]20
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]16
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]24
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]14
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]13
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]6
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]3
336 สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 42/2566 ลงวันที่ 28 กันยาน 2566 โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบบรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]2
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]16
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]15
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]16
340 สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 27 ก.ย. 2566 ]18
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70