เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1609 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]22
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ๗๓๓๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]11
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]21
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]25
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]29
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]21
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฮครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคคลากรทางการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]40
348 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 8/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ 11 [ 8 ม.ค. 2567 ]13
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]33
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]21
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]17
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567) จำนวน 22 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566(ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]19
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]21
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81