เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
343 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำ ม. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]16
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ให้กับ ศพด. ทต.บ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]14
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มเลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]17
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]17
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]17
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]16
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]19
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]20
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๒ กล 3090 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห 7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]17
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]16
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]16
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60