เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ 2 กส 8944 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]0
2 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยพิมพ์ใจ ใหม่อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]6
3 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยพิมพ์ใจ ใหม่อุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]6
6 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรุทกขยะ 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]2
14 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2567 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.60x1.60 เมตร เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมเสร้างสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70