เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]15
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]17
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]13
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]15
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]14
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]14
387 สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 8 พ.ค. 2566 ]14
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ค. 2566 ]21
389 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านยายหวอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]7
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]17
391 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]17
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยมุขมนตรี 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]19
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]16
394 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 24 เม.ย. 2566 ]22
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]22
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]23
397 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 21 เม.ย. 2566 ]23
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]25
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]22
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]20
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60