เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]20
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]19
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]16
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]18
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]15
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]13
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]17
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]12
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม 3835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]13
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]14
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]15
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]13
393 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 13 ก.ย. 2566 ]15
394 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 13 ก.ย. 2566 ]15
395 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 13 ก.ย. 2566 ]25
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]13
397 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]12
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]17
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถไถ-ฟาร์มแทร็กเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]27
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70