เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1609 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]8
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]11
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]10
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตต ๔๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]6
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
69 สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศ สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
71 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]11
72 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
73 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอก ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]10
76 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 23/2567 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81