เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน 88-1674 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]4
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]4
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]4
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]4
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]2
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]1
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]6
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]8
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]5
90 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2567 ]10
91 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2567 ]6
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]4
94 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 โครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ก.พ. 2567 ]2
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]1
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายภาคภูมิ กฤตยาจามร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]1
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(นายภัทราวุธ เปรมกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]1
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (นายจักรีชัย แซ่อเจี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]3
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]4
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]11
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70