เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]9
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]10
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]9
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]10
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]7
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภานอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]7
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]5
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]14
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]16
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]11
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]9
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]14
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]9
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]8
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]0
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]8
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]10
119 สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 27 ก.ย. 2566 ]9
120 สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 27 ก.ย. 2566 ]8
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59