เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]1
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]10
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]6
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]5
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]5
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 40 ็HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]6
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]1
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]1
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]2
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมแก๊ส LPG โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]26
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา ม.๒ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]7
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]9
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]2
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]1
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]1
116 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 โครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 22 ม.ค. 2567 ]4
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยท 3876 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]1
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 497 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]6
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]12
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุโดเมนเนม และขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบบริหารการจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]6
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70