เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1609 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]12
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 8 พ.ค. 2567 ]4
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กส. 7728 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]5
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]4
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]3
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จำนวน 93 ถุง ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]8
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]17
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]8
149 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]10
150 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]10
151 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 พ.ค. 2567 ]11
152 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 พ.ค. 2567 ]11
153 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2567 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]13
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]7
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]6
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]22
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]9
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]6
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]4
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81