เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถ-ฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]26
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]28
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8354 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ งฉ 6817 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]4
156 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 40/2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]15
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]10
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห-๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]6
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70