เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ส.ค. 2566 ]44
42 ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]34
43 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]35
44 เชิญชวน "ลด ละ เลิกเหล้า" ในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]39
45 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ค. 2566 ]58
46 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]62
47 เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]54
48 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์การให้เช่าทรััพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณด้านหน้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 21 ก.ค. 2566 ]49
49 เรื่อง การลดอัตราเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)พื้นที่ โซน A,ฺฺB และ C เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 21 ก.ค. 2566 ]36
50 แจ้งประกาศดับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา3(สุรนารี) [ 10 ก.ค. 2566 ]34
51 กำหนดการโครงการออกบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและรายได้อื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]46
52 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในมี่สาธรารณะ [ 21 มิ.ย. 2566 ]31
53 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 20 มิ.ย. 2566 ]30
54 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]28
55 ประชาสัมพันธ์ แจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน [ 13 มิ.ย. 2566 ]34
56 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 8 มิ.ย. 2566 ]28
57 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 30 พ.ค. 2566 ]43
58 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]30
59 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]43
60 เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 22 พ.ค. 2566 ]35
61 เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]37
62 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 พ.ค. 2566 ]34
63 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรม “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” [ 28 เม.ย. 2566 ]35
64 "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]43
65 เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]28
66 เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]45
67 เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]47
68 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2566 ]41
69 ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณจุดตัดที่ 7 (แยกหอพักเดอะริชโฮม) [ 28 มี.ค. 2566 ]43
70 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปีงบประมาณ2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]52
71 ประชาัมพันธ์ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัคร การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์"ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]44
72 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]42
73 วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย [ 13 มี.ค. 2566 ]41
74 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดการบริการยืนยัยตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่นๆของธนาคาร [ 13 มี.ค. 2566 ]39
75 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...)พ.ศ.... [ 8 มี.ค. 2566 ]40
76 ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]10
77 การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 2 มี.ค. 2566 ]43
78 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2566 ]43
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]41
80 ประชาสัมพันธ์แผนการเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]63
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8