เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น [ 28 ม.ค. 2564 ]191
162 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 18 ม.ค. 2564 ]231
163 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ธ.ค. 2563 ]236
164 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ธ.ค. 2563 ]198
165 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ธ.ค. 2563 ]192
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 14 ธ.ค. 2563 ]187
167 ประกาศผลประกวดนางนพมาศและกระทงเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ย. 2563 ]200
168 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 27 ต.ค. 2563 ]184
169 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]229
170 หลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญประจำตำบลบ้านใหม่ [ 2 ต.ค. 2563 ]189
171 กำหนดการ โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ 24 ส.ค. 2563 ]231
172 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ส.ค. 2563 ]192
173 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 13 ส.ค. 2563 ]232
174 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2563 ]239
175 โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]238
176 ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๘ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ส.ค. 2563 ]187
177 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]242
178 การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย [ 13 ก.ค. 2563 ]185
179 การเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินและให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกฯ ไป แก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)ทุกนาย [ 24 มิ.ย. 2563 ]256
180 การสร้างการรับรู้ในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ [ 22 มิ.ย. 2563 ]186
181 การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น [ 22 มิ.ย. 2563 ]240
182 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]174
183 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]185
184 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]186
185 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2563 ]189
186 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]237
187 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 7 พ.ค. 2563 ]233
188 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ [ 28 เม.ย. 2563 ]193
189 จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง [ 31 มี.ค. 2563 ]236
190 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่่ ๑๘" [ 20 มี.ค. 2563 ]196
191 การพิจารณาการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2563 ]251
192 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 มี.ค. 2563 ]193
193 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]238
194 ห้ามเผาทุกชนิด และมาตรการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM ๒.๕) [ 2 มี.ค. 2563 ]222
195 ยกเลิกการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 26 ก.พ. 2563 ]244
196 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.พ. 2563 ]248
197 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลน [ 18 ก.พ. 2563 ]239
198 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]238
199 กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 31 ม.ค. 2563 ]191
200 ;วิทยุสื่อสารกรมปกครอง [ 30 ม.ค. 2563 ]253
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8